permakultura

što želimo?

svjesno i promišljeno oblikovati život i okoliš na način da podržava našu egzistenciju, a ujedno uvažava i potpomaže prirodne procese.cilj nam je harmonična integracija čovjeka i okoliša. na održivi način osigurati hranu, energiju, sklonište te ostale materijalne i nematerijelne potrebe


permakultura objedinjuje mnoge klasične tehničke i društvene znanosti uz poštivanje etičkih načela:

briga o Zemlji, briga o ljudima, ograničavanje prekomjernog rasta i trošenja materijalnih dobara.

što sve obuhvaća permakultura?

(možemo reći da obuhvaća i sve i ništa)


1

1


2

2


3

3


4

4

Permakultura je interdisciplinarna znanost o Zemlji, koja objedinjuje mnoge klasične znanosti i usmjerava ih na brigu o Zemlji, brigu o ljudima, mudar nadzor širenja populacije i nadzor potrošnje materijalnih dobara. Uključuje, ali nije ograničena, na vrtlarstvo i proizvodnju zdrave hrane, smanjenje ili eliminiranje stvaranja otpada i/ili zagađenja planete, održivu gradnju, uporabu obnovljivih izvora energije, zdravorazumsko oblikovanje ljudskih obitavališta i dizajn ljudskih zajednica (društvena komponenta). U poljoprivredi, upućuje na primjenu održivih metoda i obogaćivanje resursa, u arhitekturi i građevinarstvu na energetski učinkovitu gradnju prirodnim materijalima, u energetici na upotrebu utjelovljenih energija krajolika i na obnovljive izvore energije, a u društvenim zajednicama na formiranje horizontalnog, nehijerarhijskog društva.

što permakultura nudi?

svaki pojedinac odgovoran je prije svega za sebe i svoje postupke. odgovornim ponašanjem činimo dobro i svjietu oko sebe, kako društvu tako i prirodi

  • odgovornost za svoj život
  • odgovornost prema drugima
  • odgovornost prema prirodi